Room 1132 G3 Building, Panyu Road #3,

Cangshan dist., Fuzhou, Fujian, China

T.: +86 13959033873

E.: info@allwin-optics.com

www. allwin-optics.com